Mirkam
 • מערכת כוללת לניהול מתחם תדלוק קמעונאי

 • הנהלת חשבונות וכספים

 • קופה

 • ניהול מלאי בתי זיקוק והזרמה

 • מערכות בטכנולוגיית ענן CLOUD

 • התאמת בנקים

 • מערכת הלואות

 • מערכת כוללת לניהול אובליגו וכרטיס prepaid

 • מערכת מתקינים - אינטרנטי

 • תקציב

 • מאזנים מאוחדים לעץ חברות

 • מלאי

 • שיווק ומכירות

 • ניהול סוכנים וקידום מכירות

 • רכש

 • ייצור ועץ מוצר

 • סליקה והתחשבנות (biling)

 • מערכת CRM - ענף התדלוק

 • רשת הסעדה ובתי קפה

 • ניהול ערבויות

 • מכרזים/ פרויקטים השוואת הצעות

 • חוזי מתכננים

 • חוזים עם קבלני משנה

 • חוזים עם נותן עבודה

 • מכירת נכסים

 • השכרת נכסים

 • ניהול נכסים

 • ניהול חברת דלק

 • ניהול סוכנות דלקים

 • ניהול תחנת דלק

 • מלאי דלקים

 • תדלוק מטוסים

 • ניהול התחשבנות עם חברות תעופה

 • ניהול יומני רכב

 • מערכת אובליגו

 • שרות ואחזקה

 • סחר חוץ

 • טלמרקטינג

 • טלמרקטינג - מודעות

 • טלמרקטינג - שיחות נכנסות/יוצאות

 • מעקב החלטות

 • יומן ארועים (CRM)

 • מרכזי רווח

 • איסוף/בקרה מרכז תקשורת

 • בינה עיסקית

 • מערכת לניהול צי רכב

ד.ר. מירקם התוכנות

מירקם פיתחה ומפתחת מערכות תוכנה למגוון מגזרי המשק, מערכות התוכנה מבית ד.ר. מירקם התוכנות הינן אינטגרטיביות ומתמשקות אחת עם השניה באופן מושלם ושקוף למשתמש הקצה תחת מסד נתונים אחד.

קו מנחה לפעילות מירקם הנו מתן פתרון מושלם ורוחבי לצורכי  הלקוח, בחירת מוצרי תוכנה וחומרה מותאמים לצרכיו ולתקציבו והחשוב מכל, יישום וליווי הפרוייקט עד שילובו המוצלח בארגון.

לחץ כאן

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות